▪️כיצד עובדים נכון עם אייליינר? ✍🏼

החוכמה במריחת אייליינר היא לדעת היכן הגבולות ואיזה עובי נכון לכל מבנה של העין.

אייליינר שמרוח ומשוך נכון למבנה העין יכול רק לשדרג את המראה, להרים, ללכסן, להגדיל ולהדגיש את מבנה העין.
אייליינר שמרוח יפה ונכון מעניק לעין מראה של עיניים חתוליות.
כאשר את מתבוננת על עצמך במראה בדקי היכן נמצא קפל העין, (אותו הקפל אשר בו גלגל העין מסתיים ומתחבר לכיוון הגבה) זהו גבול גובה עובי האייליינר שתמרחי.

את יציאתו החוצה של האייליינר לכיוון עצם הרקה את תמשכי לזווית גבוהה ומלוכסנת על מנת ליצור הרמה.
חשוב לזכור שאת תחילת האייליינר אנו נמרח בקו דק אשר יוצא מתחילת העין(ליד האף) ואז נעבה במרכז העין ולקראת סיומו - תלוי אם אני רוצה לסיים אותו עבה ומלא או דק ועדין.
בכל מקרה, חשוב שיהיה רצף בקו המריחה ולא מדרגות של שלבי העשייה.

בזמן מריחת האייליינר במרכז העין "השכיבי" מעט את המכחול סמוך לקו הריסים וכך יהיה לך קל לשלוט על עוביו ואחידותו.
חשוב שהאייליינר יהיה צמוד לקו הריסים ככל הניתן ושלא יהיה מרווח בין הריסים לאייליינר.

במכללה של מיכל אברהמי כל שיעורי הביוטי מועברים על ידי המאסטרית מיכל אברהמי!

כיצד עובדים נכון עם אייליינר? - מיכל אברהמי